Grb Republike Srbije

Republika Srbija - Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture

Stanovanje i održavanje zgrada

Stanovanje i održavanje zgrada

Propisi

Zakoni

 • Zakon o stanovanju i održavanju zgrada
  • Prezentacija Zakona o stanovanju i održavanju zgrada
  • Praktikum za primenu zakona o stanovanju i održavanju zgrada jedinice lokalne samouprave

Pravilnici

 • Pravilnik o sadržini registra i dokumentaciji potrebnoj za registraciju i evidenciju podataka o stambenim zajednicama, kao i načinu podnošenja podataka i dokumenata
 • Pravilnik o programu ispita i načinu polaganja ispita, uslovima za sticanje i oduzimanje licence za profesionalnog upravnika i sadržini registra profesionalnih upravnika
 • Pravilnik o vrsti, obimu i dinamici aktivnosti tekućeg i investicionog održavanja zgrada i načinu sačinjavanja programa održavanja
 • Pravilnik o obrascu izveštaja u vezi sa stambenim potrebama, uslovima stanovanja i programima stambene podrške u jedinici lokalne samouprave
 • Pravilnik o sadržini i načinu vođenja evidencije postupaka iselјenja i preselјenja
 • Pravilnik o merilima za utvrđivanje reda prvenstva za dodelu stambene podrške
 • Pravilnik o uslovima i normativima za planiranje i projektovanje stambenih zgrada i stanova u programima stambene podrške
 • Pravilnik o uslovima koje treba da zadovolјi objekat za odgovarajući smeštaj
 • Pravilnik o jedinstvenoj metodologiji obračuna neprofitne zakupnine
 • Pravilnik o kriterijumima za utvrđivanje minimalnog iznosa za investiciono održavanje
  • Mišlјenje o primeni Zakona o stanovanju i održavanju zgrada
 • Pravilnik o uslovima i dokumentacija za izdavanje i oduzimanje licence za rad neprofitnih stambenih organizacija i načinu vođenja i sadržini registra neprofitnih stambenih organizacija

Uputstva

 • Uputstvo za organizatora obuke za profesionalne upravnike
 • Smernice o zaštiti od/prilikom prinudnih iseljenja

Strategije

 • Nacionalna strategija socijalnog stanovanja

Vrh strane