Грб Републике Србије

Република Србија

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Становање и одржавање зграда

 Грб Републике Србије

Република Србија - Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Становање и одржавање зграда

У циљу унапређења стања у области становања, на предлог Министарства грађевинарства саобраћаја и инфраструктуре, Народна скупштина Републике Србије је усвојила Закон о становању и одржавању зграда (Сл. гласник РС, бр. 104/16).

Ступањем на снагу овог Закона 1. јануара 2017. године створили су се предуслови да се побољша целокупна област становања.

Ова интернет страница настала је као подршка свим заинтересованим лицима у циљу што бољег разумевања и примене одредби Закона, али и као сервис са свим потребним информацијама и одговорима на постављена питања.

Актуелно

14.11.2017.

Србији похвале међународних експерата за спровођење пројеката у области становања и урбаног развоја

Економска комисија Уједињених нација за Европу (UNECE) похвалила је Србију за успешну реализацију међународног пројекта у области становања ...

28.08.2017.

Уручене лиценце првим професионалним управницима стамбених зграда

Увођењем професионалних управника стамбених зграда помоћи ћемо грађанима да унапреде амбијент у ком живе и реше бриге везане за безбедност ...

25.08.2017.

Свечана додела лиценци за професионалне управнике

Дана 28. августа 2017. године у 11 часова у просторијама Привреднe коморe Србије, у Београду, одржаће се свечана додела лиценци за лица која су положила испит за професионалног управника, који ...

 Eнергетска ефикасност

ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ У ЗГРАДАМА

Eнергетска ефикасност значи искоришћење мање количине енергије за обављање неког посла или одређене активности.

Када говоримо о енергетски ефикасним зградама, онда мислимо на зграде које троше мање енергије за задовољење животних потреба, а мисли се на одржавање угодне температуре, неопходно осветљење и друге потребе за боравак и рад људи у затвореном простору. Обично штедња подразумева да се одричемо ...

Управљање зградом

Управљање зградом

Професионални управник

Професионални управник

Одржавање зграде

Одржавање зграде

Стамбена подршка

Стамбена подршка

ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТА

БРОШУРА О ЗАКОНУ О СТАНОВАЊУ И ОДРЖАВАЊУ ЗГРАДА

Врх стране