Грб Републике Србије

Република Србија

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Становање и одржавање зграда

 Грб Републике Србије

Република Србија - Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Становање и одржавање зграда

У циљу унапређења стања у области становања, на предлог Министарства грађевинарства саобраћаја и инфраструктуре, Народна скупштина Републике Србије је усвојила Закон о становању и одржавању зграда (Сл. гласник РС, бр. 104/16).

Ступањем на снагу овог Закона 1. јануара 2017. године створили су се предуслови да се побољша целокупна област становања.

Ова интернет страница настала је као подршка свим заинтересованим лицима у циљу што бољег разумевања и примене одредби Закона, али и као сервис са свим потребним информацијама и одговорима на постављена питања.

Актуелно

12.02.2018.

МЕЂУНАРОДНО ИНТЕРЕСОВАЊЕ ЗА САЈТ WWW.STANOVANJE.GOV.RS

У сврху бржег и ефикаснијег пружања информација грађанима и другим заинтересованим лицима, у јуну 2017. године, на захтев Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре израђен је и објављен посебан сајт – www.stanovanje.gov.rs, на коме се редовно објављују све потрeбне информације и материјали о примени Закона о становању и одржавању зграда ...

7.12.2017.

МИШЉЕЊЕ О ПРИМЕНИ ЗАКОНА О СТАНОВАЊУ И ОДРЖАВАЊУ ЗГРАДА

 Мишљење о примени закона о становању и одржавању зграда

 Обавештење за сазивање скупштине стамбене заједнице

 Eнергетска ефикасност

ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ У ЗГРАДАМА

Eнергетска ефикасност значи искоришћење мање количине енергије за обављање неког посла или одређене активности.

Када говоримо о енергетски ефикасним зградама, онда мислимо на зграде које троше мање енергије за задовољење животних потреба, а мисли се на одржавање угодне температуре, неопходно осветљење и друге потребе за боравак и рад људи у затвореном простору. Обично штедња подразумева да се одричемо ...

Управљање зградом

Управљање зградом

Професионални управник

Професионални управник

Одржавање зграде

Одржавање зграде

Стамбена подршка

Стамбена подршка

Врх стране