Грб Републике Србије

Република Србија

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Становање и одржавање зграда

 Грб Републике Србије

Република Србија - Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Становање и одржавање зграда

У циљу унапређења стања у области становања, на предлог Министарства грађевинарства саобраћаја и инфраструктуре, Народна скупштина Републике Србије је усвојила Закон о становању и одржавању зграда (Сл. гласник РС, бр. 104/16).

Ступањем на снагу овог Закона 1. јануара 2017. године створили су се предуслови да се побољша целокупна област становања.

Ова интернет страница настала је као подршка свим заинтересованим лицима у циљу што бољег разумевања и примене одредби Закона, али и као сервис са свим потребним информацијама и одговорима на постављена питања.

Актуелно

28.08.2017.

Уручене лиценце првим професионалним управницима стамбених зграда

Увођењем професионалних управника стамбених зграда помоћи ћемо грађанима да унапреде амбијент у ком живе и реше бриге везане за безбедност ...

25.08.2017.

Свечана додела лиценци за професионалне управнике

Дана 28. августа 2017. године у 11 часова у просторијама Привреднe коморe Србије, у Београду, одржаће се свечана додела лиценци за лица која су положила испит за професионалног управника, који ...

08.08.2017.

Србија добила првих 200 професионалних управника стамбених зграда

Србија је данас добила првих 200 професионалних управника стамбених зграда, који су прошли обуку и положили све испите потребне за стицање ...

 Eнергетска ефикасност

ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ У ЗГРАДАМА

Eнергетска ефикасност значи искоришћење мање количине енергије за обављање неког посла или одређене активности.

Када говоримо о енергетски ефикасним зградама, онда мислимо на зграде које троше мање енергије за задовољење животних потреба, а мисли се на одржавање угодне температуре, неопходно осветљење и друге потребе за боравак и рад људи у затвореном простору. Обично штедња подразумева да се одричемо ...

Управљање зградом

Управљање зградом

Професионални управник

Професионални управник

Одржавање зграде

Одржавање зграде

Стамбена подршка

Стамбена подршка

ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТА

БРОШУРА О ЗАКОНУ О СТАНОВАЊУ И ОДРЖАВАЊУ ЗГРАДА

Врх стране